polewka.pl

Sie 5 2015

kuchnia holenderska

kuchnia holenderska

Inne kraje mają swój odpowiednik GAAP. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości opracowuje międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej.

W idealnym świecie, raporty finansowe, menedżerskie i regulacyjne będą przygotowywane z zestawu kont w jednej bazie danych. W rzeczywistości, to może nie być praktyczne ze względu na ograniczenia procesów i systemów księgowych.adwokat gdańsk Jednak, gdy raporty są przygotowywane niezależnie od ich źródła, muszą być do pogodzenia, a różnice należy rozumieć.

Niezależnie od potrzeby raportowania zarządzania, należy zwrócić uwagę wewnętrznie do tego, co jest zgłaszane na zewnątrz, ponieważ jeśli informacje są niezbędne do stron zewnętrznych, muszą być istotne wewnętrznie. Kierownictwo powinno również być świadome wewnętrznych informacji finansowej, która jest non-GAAP na podstawie różniących się od kosztów leczenia epoki i produktowych.

Ciężkie kary mogą wynikać z błędnej informacji przekazywanych na zewnątrz, zwłaszcza dla regulatorów, inwestorów i instytucji finansowych.

Rachunkowość finansowa i raportowanie Concepts

Założenie działalności podmiotu - podmiot, dla których rachunki są przechowywane i przygotowywane są raporty

Założenie kontynuacji działalności - podmiot będzie działał w nieskończoność

Zasada jednostki monetarnej - rachunkowość i sprawozdawczość jest w stabilnej waluty, skorygowane ze względu na inflację

Zasada Częstotliwość - raporty przygotowywane są w okresach zgodnych

Zasada ujmowania przychodów - memoriału (przychody są ujmowane w momencie zrealizowania i zdobył) lub podstawę koszty (przychody ujmuje się na zasadzie kasowej)

Koszt principle- koszt nabycia jest uznawana za wyjątkiem niektórych aktywów i pasywów a prawie wszystkie, które są wykazywane w wartości godziwej

zasady współmierności przychodów - wydatki (koszty wygasł) poniesione w celu osiągnięcia przychodów muszą być dopasowane do uzyskanych przychodów w tym samym okresie - aż przychody uzyskane, koszty poniesion e w celu osiągnięcia przychodów są kapitalizowane jako koszty produktów (całkowitego wchłonięcia lub inventoriable)

napisane przez:

Written by polewka.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *