polewka.pl

Sie 28 2015

kuchnia lakierowana

kuchnia lakierowana

Zasada Konserwatyzm - gdy dostępne są alternatywne metody oparte są na nagrywanie wyższy koszt lub niższe dochody, lub niższą lub wyższą odpowiedzialności aktywów

Zasada Spójność - te same zasady i metody są wykorzystywane w kolejnych okresach

Ujawnienie zasada - istotne informacje muszą być zgłoszone w sprawozdaniach finansowych i notatek

Zasada istotności - Znaczenie pozycji musi być brane pod uwagę przy zgłaszane

Zasada Obiektywizm - sprawozdanie finansowe sporządza się z wiarygodnych źródeł i prześledzenia

Rachunkowość zarządcza i raportowanie Concepts

Plany i budżety

Sprzedaż Lejek do złożonych, prezentowane i zamknął wniosków (rezerwacja niezrealizowane i uzyskał przychody)

alokacji kosztów i cen transferowych

standardowych kosztów

Zmienna (bezpośredni) kalkulacja kosztów

krańcowa kosztorysowanie

Kalkulacja kosztów na podstawie aktywności

Funkcjonalne, procesu, produktu i / lub usługi, a na rynku kosztują

kalkulacja kosztów projektu

Oddział i działów raportowanie

Kosztów, zysków i raportowanie centrum odpowiedzialność

Rachunkowości regulacyjnej oraz raportowanie Concepts

Podatki (zatrudnienie, akcyza, franczyzy, dochodów, nieruchomości, sprzedaż, używania i dochodowy)

Cła

Opłaty

Licencje i zezwolenia

Zatrudnienie

Środowiskowy

Ubezpieczenie

Nieruchomość

Papiery wartościowe

Podział na strefy

Po pogodzeniu raportów regulacyjnych sprawozdań finansowych, należy zwrócić uwagę, aby jednolitych zasad kapitalizacji (UniCAP) zatwierdzonymi przez IRS, które odbiegają od ogólnie przyjętych zasad rachunkowości.

Po pogodzeniu raportów zarządczych do sprawozdań finansowych, należy zwrócić uwagę na różnice w dochodach i wydatkach przez okres wynikający z tych non-GAAP menedżerskich technik rachunkowości, które nie stosują zasady dopasowania. Techniki takie jak zmienna (bezpośredni) kosztują i kalkulacji kosztów nie marginalne, ponieważ koszt koszty stałe w okresach zamiast wobec produktów.

Zrozumienie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarządczej i regulacyjnych jest enterpriship (przedsiębiorczość, przywództwo i kierowniczych) kompetencji.

napisane przez: nasza strona www

Written by polewka.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *